Quick Charge / Adaptor (หัวชาร์จ) / Aukey 2 Ports qualcomm quick charge 3.0 usb wall charger

Adaptor (หัวชาร์จ)

Aukey 2 Ports qualcomm quick charge 3.0 usb wall charger

รหัสสินค้า : PA-T16
790฿
Aukey 2 Ports qualcomm quick charge 3.0 usb wall charger
ชาร์จเร็วกว่าเดิมถึง 4 เท่าด้วยเทคโนโลยี่ Qualcomm ® Quick Charge ™ 3.0 ขนาดเล็กพกพาได้สะดวก


2 ช่องชาร์จ(สีส้ม)มาพร้อมเทคโนโลยี Qualcomm ® Quick Charge ™ 3.0 ที่ทำให้เวลาในการชาร์จเร็วกว่าที่ชาร์จทั่วไปถึง 4 เท่า

ฉลาดเลือกที่จะจ่ายกำลังไฟมากที่สุดให้แต่ละอุปกรณ์ ด้วยเทคโนโลยี AiPower Smart
บอร์ดอัจฉริยะ ปกป้องแบตเตอรีของอุปกรณ์ พร้อมระบบตัดไฟ Built-In Safeguards
รับรองมาตรฐานความปลอดภัยโดย CE , RoHS, CB, PES, TuV

รายละเอียดสินค้า Model Number: PA-T16
Technology: Quick Charge 3.0 & AiPower
1.Input: AC 100-240V 
2.Output QC 3.0 (2 Port) :DC 3.6-6.5/3A, 6.5-9V/2A, 9V-12V/1.5A

รับประกัน 1 ปี
จำนวน: - + ชิ้น

เงื่อนไขการรับประกัน

1) ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมต่างๆของเอ็นเคโฟนจะได้รับการรับประกันในกรณีที่อาการชำรุดเกิดจากความผิดพลาดของตัวเครื่องอันเนื่องมาจากความผิดพลาดจากการผลิตเท่านั้น
2) ผู้ซื้อจะต้องแสดงใบเสร็จเงิน/ใบกำกับภาษี หรือใบรับประกันเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงวันที่ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ในกรณีที่ผู้ซื้อต้องการการคุ้มครองการรับประกันผลิตภัณฑ์ และการเก็บใบรับประกันและหลักฐานการซื้อไว้ตลอดการใช้งาน
3) ทางบริษัทไม่คิดค่าพาหนะในระยะเวลารับประกันเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีการบริการถึงบ้านเท่านั้น
4) เจ้าหน้าที่สามารถสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการติดตั้งอุปกรณ์ในพื้นที่ที่เข้าไม่ถึง สถานที่ที่มีควันหรือไอของสารเคมี พื้นที่ที่ห้ามเข้าพื้นที่ที่เสี่ยงอันตรายหรือปัญหาที่พบจากการเชื่อมต่อและวัสดุที่เป็นฉนวนภายนอกซึ่งไม่ได้เกิดจากตัวผลิตภัณฑ์
5) บริษัท เอ็นเค โฟน จำกัด มีสิทธิ์ในการคิดอัตราค่าบริการในส่วนของการซ่อมแซมและบริการเครื่องนอกประกันตามอาการเสียต่างๆถึงแม้ว่าอาการเสียนั้นไม่ถูกตรวจพบก็ตาม
6) เงื่อนไขการรับประกันสินค้านี้มีผลบังคับเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายโดย บริษัท เอ็นเค โฟน จำกัดหรือตัวแทนจำหน่ายของ บริษัท เอ็นเค โฟน จำกัด เท่านั้น
7) การรับประกันจะครอบคลุมถึงเฉพาะสินค้าที่ซื้อในประเทศไทยเท่านั้นและการให้บริการตามการรับประกัน จะต้องดำเนินการโดยศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น (international warranty ไม่ครอบคลุมถึงสินค้าชิ้นนี้)

Release Products